search min 2 1
search min 2 1

יורו קיטי – חול חצץ לא מתגבש לחתול 10 ק”ג

יורו קיטי - חול חצץ לא מתגבש לחתול 10 ק”ג

39

EURO KITTY – Non Clumping Cat Litter

חול יורו קיטי לחתול הינו חול חצץ עם ספיגת ריחות ונוזלים ואינו מתגבש.

חול יורו קיטי מומלץ לבתים עם הרבה חתולים כאשר הכדורים המתגבשים חוסמים את הגישה לחול בארגז.

שתפו:

שתפו:​

מוצרים דומים

heafing divider min